Monizm dini nedir ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Monizm Dini Nedir?

Monizm dini, monist felsefe ile yakndan iliskili olarak tanmlanan bir inanc sistemidir. Monizm, tek bir cks noktasndan veya ozunden hareket eden bir felsefeye dayanr. Bu, var olan her seyin ve varolan her olayn tek bir kaynaktan veya tek bir kaynaktan turetildigi anlamna gelir. Monizm dini, tek bir ilahn ya da tek bir zorunlu olana inanr, ancak bu ilahn dogrudan varlgnn gecerli olmadgnn da farkndadr. Monizm dini, yuzlerce farkl dini gelenekten gelen bircok farkl inanc sistemi tarafndan temsil edilmektedir.

Tanm

Monizm dini, kendini bir tek varlk olarak tarif eden bir dini inanc sistemidir. Farkl dini gelenekler ve felsefeler tarafndan gelistirilmistir. Monizm dini, evrenin tek bir gercekliginin oldugunu ve bu gercekligin bir tek kaynaktan turedigini savunmaktadr. Buna gore, tum evren bir butundur ve her seyin tek bir kaynaktan turedigi ve bu kaynaktan gelen varlgn bir parcas olarak gorevlerini yerine getirdigi varsaylmaktadr.

Kokeni

Monizm dini, farkl bircok dini gelenegin etkisi ile ortaya ckmstr. Hindularizm'den, Budizme ve Hint felsefesine kadar farkl dini gelenekler tarafndan desteklenmistir. Monizm dini, baz Hristiyan mezheplerinin etkisi ile de ortaya ckmstr. Bu mezhepler arasnda, Islam, Suryani mezhebi, Bahaizm ve daha bircok dini gelenek vardr.

Inanc Sistemi

Monizm dini, birkac farkl inanc sistemi tarafndan desteklenmektedir. Bunlar arasnda, tek bir cks noktasndan hareket eden bir felsefeye inanmak, tek bir cks noktasndan turetilen her seyin bir butun olarak gorulmesi ve tek bir kaynaktan turetilen tum varlk ve olaylarn tek bir cks noktasndan turetildigi inanc bulunmaktadr. Monizm dini, evrenin tek bir gercekliginin olduguna ve butun varlklarn bir tek kaynaktan turedigine inanr.

Uygulama

Monizm dini, uygulama olarak kendisine ozgu bircok farkl pratikleri icermektedir. Bircok monist gelenek, var olan her seyi ve olaylar evrenin tek bir butun olarak gormeyi ongormektedir.