İrite duruyor ne demek ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Irite Duruyor Ne Demek?

Irite durma, bir insann herhangi bir durumda durumunu veya davranslarn reddetme veya knamak icin kullanlan bir ifadedir. Irite durma, cogu zaman kucuk cocuklarn anne ve babalar tarafndan yaplan bir tepkidir. Genellikle, cocuga kotu davrans veya eylemleri reddetmek icin kullanlr. Yine de, cogu kez Irite durmann anlam, bir insann kendi eylemlerini veya davranslarn kendine knamasdr.

Irite Durma Yuzeysel Olarak Ne Anlama Geliyor?

Irite durma, yuzeysel olarak, bir insann kendisini veya bir baskasn reddetmesini ifade eder. Ornegin, eger bir kisi bir baskasnn davransn reddediyorsa, bu kisi icin iyice durmann anlam, reddedilen kisinin davrans veya eylemlerini knamaktr. Diger bir ifadeyle, bu kisinin davransnn kabul edilemez oldugunu dusunmesidir. Ayn zamanda, bu kisi reddedilen kisinin davransnn kabul edilemez oldugunu kendisine veya baskasna acklamaya calsacaktr.

Irite Durma Derinlemesine Ne Anlama Geliyor?

Irite durma, derinlemesine, bir insann kendi davranslarn reddetmesini ifade eder. Irite durma, kisinin kendi davranslarn reddetmesi anlamna da gelir. Ornegin, bir kisi kendisine yaplan bir seyi reddediyorsa, bu kisi icin iyice durmann anlam, reddedilen eylemin kendisine knamasdr. Bu, reddedilen eylemi kabul etmemesi veya kendisine kendisine knamas anlamna gelir. Sonuc olarak, bir kisi kendi davranslarn knamak icin iyice durabilir.

Sonuc

Irite durma, yuzeysel olarak, bir insann kendisini veya bir baskasn reddetmesini ifade eder. Ayn zamanda, derinlemesine, bir insann kendi davranslarn reddetmesini ifade eder. Irite durma, cogu zaman kucuk cocuklarn anne ve babalar tarafndan yaplan bir tepkidir. Yine de, cogu kez Irite durmann anlam, bir insann kendi eylemlerini veya davranslarn kendine knamasdr. Sonuc olarak, Irite durma, herhangi bir durumda davrans veya eylemleri reddetme veya knamak icin kullanlan bir ifadedir.