Heterojen karşıtı nedir ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Homojen: Tanm ve Ozellikleri

Homojen, ayn veya birbirine benzer kimyasal veya fiziksel ozellikleri olan maddelerin karst olarak tanmlanr. Homojen maddeler, ayn kimyasal bilesimleri veya ayn fiziksel ozellikleri tasyan maddelerdir. Ornegin; su, homojen bir maddedir, cunku kimyasal bilesimleri ve fiziksel ozellikleri herhangi bir noktada ayndr. Diger homojen maddeler arasnda toz, gaz, erimis maddeler ve cozeltiler de vardr.

Heterojen: Tanm ve Ozellikleri

Heterojen, ayn veya birbirine benzer kimyasal veya fiziksel ozellikleri olmayan maddelerin karst olarak tanmlanr. Heterojen maddeler, farkl kimyasal bilesimleri veya farkl fiziksel ozellikleri tasyan maddelerdir. Ornegin; karsm, heterojen bir maddedir, cunku kimyasal bilesimi ve fiziksel ozellikleri herhangi bir noktada farkldr. Diger heterojen maddeler arasnda kat, sv ve gaz hali cozeltiler de vardr.

Heterojen ve homojen arasndaki temel fark, maddelerin kimyasal bilesimi veya fiziksel ozellikleri arasndaki farktr. Homojen maddeler, ayn kimyasal bilesimleri veya ayn fiziksel ozellikleri tasrken, heterojen maddeler farkl kimyasal bilesimleri veya farkl fiziksel ozellikleri tasr. Homojen maddeler, herhangi bir noktada ayndrken, heterojen maddeler herhangi bir noktada farkldr. Son olarak, homojen maddeler homojen bolunurken, heterojen maddeler heterojen bolunur.