Astronomi nedir kısa bilgi ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Astronomi, evrenin fiziksel özelliklerini ve gelişimini araştıran, sürekli değişen bilimdir. Evrenin çalışma prensiplerini anlamaya çalışan astronomlar, gök cisimlerinin ne olduğu, hangi fiziksel yasalara tabi oldukları, nasıl hareket ettikleri gibi konularla ilgilenirler.

Tanım

Astronomi, evrenin fiziksel özelliklerini ve gelişimini inceleyen bir bilimdir. Astronomlar evrenin merkezinde, uzayda ve zamanda meydana gelen olayları izler ve inceler. Bilim adamları astronomi konusunda kozmoloji, astrofizik, galaksi, yıldız ve gezegenler, meteoroloji, astrojeoloji gibi alanları incelerler.

Tarihçe

Astronomi, insanların tarih boyunca gök cisimlerini izlemelerine dayanır. M.Ö. 4000 yıllarında Çinliler, ay ve diğer yıldızlarla ilgili önemli araştırmalar yapmışlardır. Mısırlılar, Güneş, ay ve yıldızlarla ilgili kalendar oluşturmuştur. Yunanlar da astronomik çalışmalarını geliştirmiş ve doğal olayların nedenlerini araştırmışlardır.

Gök Cisimleri

Gök cisimleri, astronomların çalışma alanını oluşturur. Güneş Sistemi ve evrenin diğer yıldız sistemleri, astronomların inceleme konuları arasındadır. Güneş Sistemi'nin merkezinde Güneş bulunur. Güneş Sistemi, dokuz gezegenden oluşur; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Ayrıca Güneş Sistemi dahilinde uydular ve asteroitler de bulunmaktadır.

Uzay Keşifleri

Astronomlar, astronomi konusunda bilgileri arttırmak için uzay keşifleri gerçekleştirmişlerdir. Sovyetler Birliği, 1957 yılında dünyanın ilk uydusu olan Sputnik'u fırlatmıştır. Sonraki yıllarda, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, uyduları ve astronotları dünya yörüngesindeki uzay aracı olarak uzaya göndermişlerdir. 1990'ların başında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Uzay Ajansı, Güneş Sistemi dışındaki uzaylı cisimlere giderek daha fazla bilgi edinmeyi amaçlamışlardır.

Sonuç

Astronomi, evrenin fiziksel özelliklerini ve gelişimini anlamak için kullanılan önemli bir bilimdir.