Türkiye global tesir yatırımı hareketine katılıyor

Ethereum

New member
Tesir yatırımları, müspet, ölçülebilir toplumsal ve çevresel tesir yaratarak finansal getiri elde etmeye odaklanıyor. IFC’ye göre 2,3 trilyon dolar pahasındaki global finansal varlıkla, tesir yatırım piyasası tüm dünyada ivme kazanıyor.

Türkiye’nin iki kıtayı birbirine bağlayan bir G20 ülkesi olmasından istifade edecek ulusal tesir yatırım ekosistemi, değerli bir bölgesel güç olma potansiyeline de sahip. Tesir yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım tercihi haline getirme vizyonuyla 38 başkan kamu, özel ve kar hedefi gütmeyen bölüm kuruluşunu biraraya getiren Tesir Yatırımı İstişare Heyeti da (EYDK), bayanların güçlendirilmesi, mülteci geçim kaynakları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil kentler ve iştirak finansmanı üzere tematik alanların yanı sıra, tesir ölçümü ve idaresi üzere stratejik konularda tesir girişimcilerini ve fonlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu vizyonu geliştirmek maksadıyla EYDK, 30 ulusal ve bölgesel müşavere heyeti aracılığıyla 35 ülkeyi kapsayan tesir yatırımlarının global platformu The Küresel Steering Group for Impact Investment’a (GSG) katılan en son ulusal müşavere heyeti oldu.

EYDK’nın temel hedefinin Türkiye’yi bu piyasada baş aktör yapmak olduğunu belirten EYDK Lideri Şafak Müderrisgil, “EYDK’nın 1. yılında GSG üyesi olmayı başarması bizler için epey heyecan verici bir gelişme. Bu dönüm noktasında anahtar paydaşların olumlu bakışı ve motivasyonu, Türkiye’nin global tesir iktisadına iştirakini hızlandırdı ve EYDK’nın lokal ekosistemi güçlendirme eforunu destekledi” dedi.