TÜİK gelir dağılımında son tabloyu deklare etti

Ethereum

New member
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait Gelir ve Hayat Şartları Araştırması sonuçlarını deklare etti.

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan muadil hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen “eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine” göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kümenin toplam gelirden aldığı hisse, 2021’de bundan evvelki yıla kıyasla 0,8 puan azalarak yüzde 46,7 oldu.

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin aldığı hisse 0,2 puan artarak yüzde 6,1’e çıktı.

GİNİ KATSAYISI AZALDI

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı tabir eden Gini katsayısı, 2021’de bundan evvelki yıla nazaran 0,009 puan azalışla 0,401 olarak kestirim edildi.