Kömürün hissesi azalırsa yenilenebilir yüzde 70’e çıkabilir

Ethereum

New member
SHURA Güç Dönüşümü Merkezi’nin hazırladığı “Türkiye Elektrik Sistemine Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Entegrasyonu” raporu belirtildi. Değişken yenilenebilir güç kaynaklarının artan oranlarda elektrik sistemine dahil edilmesi durumunda iletim sistemindeki tesirleri inceleyen raporda üç senaryo ele alındı. “Mevcut Siyasetler Senaryosu”, 2030 yılına kadar mevcut siyasetlerin ve uygulamaların devam edeceği öngörüsüyle oluşturuldu. Kelam konusu senaryoya nazaran 2030’da rüzgar ve güneşe dayalı heyeti gücü sırasıyla 17 GW ve 20 GW’a ulaşırken doğalgaz heyeti gücü ise yaklaşık 26 GW olarak kısmen sabit kalacak. Türkiye’de birinci defa inşa edilen Akkuyu nükleer güç santralinin 1.200 megavatlık (MW) dört ünitesinin tamamının devreye alınacağı kabul ediliyor.

KÖMÜR AZALIRSA YENİLENEBİLİR GÜÇ YÜZDE 70’E ÇIKABİLİR

Rapordaki senaryolardan bir başkası “Kömür Azaltım Senaryosu”nda ise Türkiye’de kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesinin büyük bir kısmının devre dışı kalması ve bu azalan arz ölçüsünün yenilenebilir güç kaynakları tarafınca sağlanması halinde, rüzgar ve güneş gücü heyeti gücü en yüksek düzeylere çıkabildiği durum tahlil ediliyor. Senaryoda halihazırdaki 20 GW kömür şurası gücü 5 GW’a düşeceği ve bu açığın, rüzgar (33 GW), güneş (41 GW), hidroelektrik (32 GW), biyokütle (5 GW), jeotermal (4 GW) ve öbür güç kaynakları tarafınca kapatılabileceği öngörülüyor. Bu durumda, son birkaç yılda yüzde 36 ila yüzde 42 bandında gerçekleşen yenilenebilir güç üretim hissesi, 2030’da yüzde 70 oranlarına, kabul edilebilen sistem tesirleriyle ulaşabilecek.

Bu senaryonun hayata geçmesi için, 1 GW’lık pompaj depolamalı hidroelektrik santral, 600 MW batarya güç depolama, talep tarafı iştiraki, devreye girecek ve çıkacak santrallerin sistem odaklı yaklaşımla pozisyonlandırılması, komşu ülkelerle elektrik iletim irtibat kapasitelerinin kullanılması, mevcut esnek santrallerin sistemde tutulması üzere sisteme esneklik sağlayacak biroldukca seçenek bedellendiriliyor.

ELEKTRİK SİSTEMİ NASIL KARBONSUZLAŞIR

Raporun son senaryosu “Hızlandırılmış Yenilenebilir Güç Senaryosu”nda ve “Kömür Azaltım Senaryosu”nda, güç verimliliği potansiyellerinin kullanılmasıyla “Mevcut Siyasetler Senaryosu”na kıyasla, 2030 yılında elektrik tüketiminin 40 TWh azaltılabileceği vurgulanıyor. bu biçimdelikle maliyetli fosil yakıt gereksinimi azaltılırken elektrik sisteminin karbonsuzlaşmasına katkı sağlanabilecek.

Mevcut şebeke yatırım planı ve bu çalışmada ele alınan esneklik tahlilleri dikkate alındığında, 2030 yılında 33 GW’lık rüzgar gücü ve 41 GW’lık güneş gücü santrali Türkiye elektrik şebekesine entegre edilerek, esneklik seçenekleri ve öteki üretim teknolojileri sayesinde kömür santrallerinin üretim hisseleri yaklaşık yüzde 5’e düşebilir.

YENİ İLETİM ÇİZGİLERİ

Çalışmada, ayrıyeten yarar maliyet tahliliyle senaryolar içinde kıyaslama yapıldı. Sistemin karbon maliyeti, “yük al/yük at” ve üretim kesinti maliyetleri, piyasa takas fiyatı, ortalama yatırım ve işletme & bakım maliyetleri üzere değişkenler dikkate alındı. ‘Mevcut Siyasetler Senaryosu’na kıyasla, ‘Kömür Azaltım Senaryosu’nda ortalama sistem maliyeti megavat-saat başına yaklaşık 5,5 euro daha fazla avantaj sağlıyor.

Raporda ayrıyeten, mevcut 400 kV (kilovolt) şebeke yatırım planına vurgu yapılarak bunun 2030’a kadar gerçekleştirilmesi halinde, yıllık yaklaşık 800 km yeni iletim çizgisi yatırımı gerektiği belirtiliyor. Kelam konusu yatırım planı, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinden, Anadolu ile Trakya bölgesini birbirine bağlayan yeni iletim koridorlarını içeriyor.