Geçtiğimiz yıl özelleştirme geliri 413 milyon dolara ulaştı

Ethereum

New member
ÖİB’nin 2021 Faaliyet Raporu’ndan yapılan derlemeye göre, geçtiğimiz yıl çeşitli alanlarda 335 özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

Bu özelleştirmelerden yaklaşık 413 milyon dolar gelir elde edildi. Geçmiş yıl taksitleriyle bir arada özelleştirmeden 2021’de sağlanan gelir 591 milyon doları buldu. Hazineye yapılan transfer meblağı ise birebir periyotta 497 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kovid-19 salgınının tesirlerinin ağır biçimde hissedildiği 2020 yılında tamamlanan özelleştirme ihalesi sayısı 80 seviyesinde bulunurken, kelam konusu yılda özelleştirmeden 22 milyon dolar gelir elde edilmişti.

Güç özelleştirmeleri

Güç özelleştirmeleri kapsamında, geçen yıl konseyi gücü 26,4 megavat olan Tortum HES, heyeti gücü 61 megavat olan Topçam HES, heyeti gücü 84 megavat olan Çamlıca 1 HES, konseyi gücü 4,6 megavat olan Ahiköy I-II HES ihaleleri tamamlandı. Kelam konusu santrallerin evre süreçleri kararında toplam 1,74 milyar lira gelir elde edildi.

Toplam şurası gücü 115 megavat olan Akköprü HES ile 14,08 megavat olan Çal ve Girlevik II- Mercan HES’lerin ihale süreçleri tamamlandı.

Gebze Dilovası Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin taşınmaz ve ekipmanlarının “satış” formülüyle özelleştirilmesine yönelik ihale süreci de tamamlandı. Satış kontratı imzalanarak 157 milyon lira özelleştirme uygulama geliri elde edildi.

Çayırhan Termik Santrali ile Esenyurt Santrali’nin özelleştirilmesine yönelik ihale hazırlık çalışmaları ise devam ediyor.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) halka arza yönelik olarak hazırlık süreçlerine tabi tutulmasına ve bu süreçlerin Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı ile Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafınca iş birliği içerisinde yürütülmesine ve hazırlık süreçlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilirken, bu çerçevede çalışmalar devam ediyor.

Birtakım limanlar ile Türkşeker taşınmazlarının özelleştirilmelerine yönelik çalışmalar sürüyor.