Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu: Yargıtay’dan emsal karar

Ethereum

New member
Özel bir şirkette engelli takımında çalışan genç, geçen yıl Ramazan Bayramı’nda otobüsle memkeletine gitti. Bayram dönüşü otobüs bileti bulamayan engelli personel, gecikmeli gittiği işyerinden devamsızlık niçiniyle tazminatsız çıkarıldı.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur emekçi, kelam konusu şirkette 4 yıl 11 ay 29 gün boyunca ağır bir iş temposuyla çalışmış olduğunu, haklı sebep ve ihbarda bulunulmaksızın işten çıkarıldığını öne sürdü. Beden işlevlerinin yüzde 40’ını kullanamadığını, davacının dini ve ulusal bayram denilmeden çalıştırıldığını ve bu devirlerin fiyatlarının ödenmediğini, patron tarafınca yıllık müsaade verilmediği üzere, yıllık müsaade fiyatı de ödenmediğini, davalı işyerinde çalıştığı mühlet boyuca işyeri müdürü tarafınca daima hor görüldüğünü, hakaret edildiğini lisana getirdi.

Engelli olması niçiniyle işten çıkarmak için daima bir mazeret arandığını ve hakkını araması engellenmeye çalışıldığını, işyerinde uygulanan mobbing kararı manevi ziyan görmesi sebebiyle 5 bin TL manevi tazminat talebinin kabul edilerek davacının ziyanlarının karşılanması gerektiğini argüman ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık müsaade alacağı, fazla çalışma alacağı ile genel tatil alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket ise davacının otobüs bileti bulamadığı için devamsızlık yaptığını öne sürdü. Davacının bayramın bitimini takip eden birinci iki iş günü art geriye 2 iş günü işe gelmediğini sav etti. Mahkeme; davanın reddine hükmetti.

sonucu davacı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren kararda, davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğu hatırlatıldı.

Kararda şu biçimde denildi: “Davalı patron davacının işyerine mazeretsiz olarak 2 iş günü art geriye gelmemesi sebebiyle iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur. Davacı 08.10.2014 tarihinde bayram dönüşü bilet bulamadığını, annesinin işyeri yetkilisini arayıp bilgi verdiğini, bindiği aracın arızalandığını kente geç saatte geldiğinden işe gidemediğini sav etmiştir. Davacının ustası olduğunu belirten davalı şahidi da davacının annesinin telefon açtığını ve davacının bilet bulamadığını işe bir gün daha sonra geleceğini dediğini, sonraki gün işyerine davacının gelmediğini, sabaha karşı 05.00 sıralarında davacının Bolu’da trafikte olduğunu belirten ileti attığını beyan etmiştir.

Davacının bilet bulamaması sebebiyle işe gelememesi ve bu durumu patron yetkilisine bildirmesi kararında işe gelmemesinin haklı bir sebebe dayandığı açıktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-g hususu uyarınca patronun haklı sebeple iş akdini feshinde aranan patrondan müsaade almaksızın yahut haklı bir sebebe dayanmaksızın arkası arkasına 2 iş günü devamsızlık yapması kuralı somut olayda gerçekleşmemiştir. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda davacının ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekirken reddine karar verilmesi kusurludur. Mahkeme sonucunın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”