Yargıtay’dan fiyatlı otoyoldan ihlalli geçiş sonucu

Ethereum

New member
İzmir’de 2017 yılında bir araç şoförü, fiyatlı yoldan ihlalli geçiş yaptı. Bunun üzerine otoyol işletmecisi, şoför hakkında icra takibi başlattı.

Sürücünün icra takibine yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, şirket, icra takibinin devamı ve şoför hakkında yüzde 20 icra inkar tazminatı ve geçiş fiyatının 10 katının ödenmesi istemiyle dava açtı.

Davaya bakan İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, icra takibinin ihlalli geçiş fiyatı olan 83 lira üzerinden devamına, öteki konular tarafından ise reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı, mahkeme sonucunın kanun faydasına bozulmasını istedi.

İstemi görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin sonucunı, sonuca tesirli olmamak üzere bozdu.

“10 KAT YERİNE 4 KAT CEZA UYGULANABİLİR”

Dairenin sonucunda, ihlalli geçişin yaşandığı tarihte yürürlükte olan 6001 sayılı Kanun kapsamında, ihlali geçiş yapan şoföre, otoyol geçiş fiyatının 10 katı ceza verilmesinin öngörüldüğü, “10 kat” ibaresinin 2018’de yapılan değişiklikle “4 kat” olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

Kararda, ilgili düzenlemeyle, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihtilk evvel ihlalli geçiş yapan araç sahiplerine verilecek ve çabucak hemen tahsilatı yapılmamış para cezalarının, 4 kat oranında uygulanacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Davaya bahis olayda, şoförün geçiş fiyatını ödemediğinin tespit edildiği belirtilen kararda, yasal düzenlemeler kapsamında, davacı şirketin talebinin kabul edilerek şoförün geçiş fiyatını ve ceza bedelini ödemesi gerektiği bildirildi.

İlgili kanuna nazaran, 4 katı oranında para cezası önnazarann yasal düzenlemenin, tahsilat yapılmayan dava konusu yapılan para cezasına uygulanacağı belirtilen kararda, davalının geçiş fiyatı ile 6001 sayılı Kanuna bakılırsa 4 katı fiyatında para cezası istikametinden sorumlu olduğu gözetilip kararına uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın kısmen kabulü tarafında karar tesis edilmesinin yol ve yasaya karşıt olduğu kaydedildi.