Oyun Terapisi Nedir?

Muqe

New member
Büyükler için konuşarak yapılan terapi ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinler
meselelerini konuşarak paylaşabilirken çocukların kendilerini sözlerle tabir etme yetenekleri
çabucak hemen gereğince gelişmemiştir. ötürüsıyla kaygılandıkları, korktukları, üzüldükleri durumları söze
dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara fikirlerini, hislerini, gereksinim ve arzularını
oyunla, en doğal biçimde tabir etme talihi verir. Eğitimli bir oyun terapistiyle çocuklar kendilerini
ve dünyalarını anlarlar, sorunlarını çözmek için çabalarlar, hayatla başa çıkabilmek için gerekli
marifetleri geliştirmeyi öğrenirler.

Tek Bir Oyun Terapisi Formülü mi Var?

Deneyimsel oyun terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi, psikanalitik oyun terapisi, filial terapi,
bilişsel davranışçı oyun terapisi, theraplay üzere farklı oyun terapisi formları vardır. Ülkü olan
çocuğun gereksinimine uygun usulü kullanmaktır.

Çocuğumun Oyun Terapisine Gereksinimi Var mı?

Büyüme sürecinin bir noktasında çocukların pek birden fazla hayat deneyimleriyle baş etmekte
zorlanırlar. kimi vakit çocuklar ailelerini yahut öğretmenlerini endişelendiren davranışlar gösterirler.
Şayet siz, çocuğunuzun öğretmeni ya da tabibi çocuğunuzun davranışlarıyla ilgili
endişelenirseniz ya da çocuğunuzun baş etmekte zorlandığını görürseniz çocuğunuzun oyun
terapisine muhtaçlık duyduğunu söyleyebiliriz.

Oyun Terapisi Hangi Problemlere Uygun Gelir?

Öfke sorunları, ahenk sıkıntıları, depresif his durumu, okul reddi, sosyalleşememe ve akran
ilgilerinde zorluklar, obsesif kompulsif davranışlar, dikkat eksikliği, yeme bozuklukları, aile ile
yaşanan çatışma, içe kapanıklılık, çekingenlik, alt ıslatma, kaka tutma, tırnak yeme, kardeş
kıskançlığı, selektif mutizm, genetik olmayan kekemelik üzere bir epeyce çocukluk çağı sorununa
oyun terapisiyle son verilebilir.

Çocuğum Ne çoğunlukla ve Ne Mühletle Oyun Terapisine Gelmeli?

Her çocuk biriciktir ötürüsıyla her çocuğa uyan ortak bir seans sayısı yoktur. Müddet çocuğunuzun
kişiliğine, travmalarının ölçüsüne ve derecesine, konut ve hayat şartlarına bakılırsa değişir.

anne babalarla de Görüşüyor Musunuz?

Çocuklarla çalışırken ebeveyn danışmanlığı şayet olmazsa olmaz hizmetlerden biridir. ötürüsıyla
çocuğunuzla oyun terapi sürecimiz ilerlerken ebeveyni olarak sizlerle de sistemli görüşmeler
yapıyor olacağız. Vakit zaman seanslara katılmanız gerekebilir. Seans ortalarında kaygı verici
bir durum olursa özel bir görüşme de talep edebilirsiniz.